پل دیود – مهدی الکتریک تقدیم می کند

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ الکتریک

نحوه عملکرد پل دیود را در تصویر  مشاهده می کنید

diod_bridge2

مطابق تصویر جریان عبوری از بار (Load) همواره از بالا به پایین است ( در بازه مثبت تغییرات دارد و منفی نمیشود) در حالی که جریان در مسیر فاز تا نول ( خروجی ترانس) همواره بین مقادیری مثبت تا مقادیری منفی در حال تغییر است.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم