کابل خاص

كابلهای مخصوص كابلهائی هستند كه جهت برآورده كردن نیازهای خاص به كار گرفته میشوند و برای ساخت آنها نیاز به تجربه فراوان ، امكانات لازم برای تولید و تست و نیز نوع آوری میباشد. كاربردهای این كابلهای اغلب در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، دریائی ، فرودگاهی ، مترو شهری و شبكه های كامپیوتری و..... میباشد.