کابل تخت

کابل تخت به طور کلی، بیشتر جهت جرثقیل‌ها، نقاله‌ها و یا نصب در سینی کابل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزیت‌ استفاده از کابل تخت

 • شک خمش کمتر کابل تخت
 • قابلیت انعطاف بالاتر کابل تخت
 • صرفه جویی در فضای مورد نیاز جهت نصب کابل تخت

ولتاژ تخصیصی برای کابل تخت

 • U0/U(Um)= 0.3/0.5 (0.6) KV – 0.6/1(1.2) KV.
 • U0: ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است.
 • U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است.
 • Um: بیشترین مقدار ولتاژ (بالاترین ولتاژ شبکه) است.

جزئیات ساختمان کابل تخت

 • سطح مقطع هادی کابل تخت : تا 16 میلیمتر مربع
 • تعداد رشته کابل تخت : یک تا پنج رشته
 • جنس هادی کابل تخت : مس آنیل شده بدون اندود/ قلع اندود
 • نوع هادی کابل تخت : تک لا (کلاس 1)، نیمه افشان (کلاس 2)، افشان (کلاس 5) / گرد

عایق کابل تخت

 • سیم محافظ (ارت) کابل تخت: فاقد عایق
 • روکش نهایی کابل تخت: PVC

سایر مشخصات کابل تخت

 • کابل تخت مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش می‌باشد.
 • کابل تخت کم دود می‌باشد.
 • کابل تخت هالوژن فری و تاخیر انداز شعله می‌باشد.
 • کابل تخت ضد روغن و هیدروکربن‌ها می‌باشد.
 • کابل تخت مقاوم در برابر جانوران موذی می‌باشد.