کابل افشان

کابل افشان انواع بسیاری دارند به این صورت که ساختمان کابل افشان از هادی نرم شده که به وسیله ماده پی وی سی عایق میشود، تشکیل شده است. سیم‌های به هم تابیده کابل افشان در داخل غلاف کابل افشان به رنگ سفید یا مشکی قرار می‌گیرند.

کاربرد کابل افشان جهت مصرف در نقاط خشک و نمناک هنگامی که نرمش بیشتر و خواص متوسط مکانیکی مورد نیاز می‌باشد، مفید است.

کابل افشان در منازل و ادارات نیز برای اتصال وسایل برقی متحرک (حتی گرمازا) به برق، مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از کابل افشاندر فضای باز مجاز نیست.