کابل ابزار دقیق

كابل های ابزار دقیق در سیستم های كنترلی جهت ارسال/دریافت علائم (سیگنال های) دیجیتال و آنالوگ به/از تجهیزات و حسگرها (سنسور) استفاده می شوند.
این كابل ها اصولا در سطح ولتاژی 24-110 ولت و/یا جریان نامی 4-20 میلی آمپر قرار دارند. كابل های ابزار دقیق می بایست در برابر تداخل امواج الكتریكی محافظت گردند.