سیم و کابل ساختمانی

سیم و كابل های ساختمانی وظیفه تقسیم برق در ساختمان را بر عهده دارند. این سیم و كابلها به دلیل كاربرد Indoor بایستی از شعاع خمش كمی برخوردار باشند و از آنجائیكه حفاظ مكانیكی خاصی ندارند معمولا در داخل Conduit ها اجرا میشوند تا از صدمه و آسیب مصون بماند