روز جهانی زندگی صلح آمیز در کنارهم

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ الکتریک

امروز ۱۶ می‌مصادف به همراه روز جهانی زندگی صلح آمیز کنار هم هست به امیدی که تمام مردم جهان فارغ از هرگونه تعصب قومی و نژادی کنار یکدیگر زندگی کنند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم