دولت واقعی و دولت الکترونیک در ایران/ کارآیی کدامیک بهتر هست؟!

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ الکتریک

مسعود دانشمند، عضو هیئت نمایندگان اتاق به همراهزرگانی:

فقط اعتماد عمومی پاسخگوی این مسئله نیست. برای مثال، وقتی به همراه یکی از این سایت‌ها تماس گرفته شده و به صورت سیستم به همراهنکی، پولی را پرداخت نمائیم و پیک آن را تا درب منزل بیاورد، اگر جنس تحویل داده شده کالای درخوهستی نبوده و کیفیت تبلیغ شده را نداشته به همراهشد، نمی‌توان در این صورت کاری انجام داد مغازه‌ای هم وجود ندارد که به آن مراجعه کرد.

دولت واقعی و دولت الکترونیک در ایران/ کارآیی کدامیک بهتر هست؟!مسعود دانشمند، عضو هیئت نمایندگان اتاق به همراهزرگانی پیرامون وضعیت شبکه‌های به همراهزاریابی و اثرات آن بیان داشت:

به همراهزار الکترونیکی که در دنیا وجود دارد، از کشور آمریکا شروع به کار کرده هست و اولین به همراهزار آن مربوط به فروش کتاب بوده هست. در کنار این‌ها به همراهزارهایی به وجود آمده که قابل اعتماد نیستند. کالاهایی که عرضه می‌کنند، واقعی نمی‌به همراهشد و تحت تأثیر تبلیغات کذب قرار دارند.

وی ادامه داد: نمی‌توان بر روی این شبکه‌ها نظارت ممکن را داشت، زیرا دست دولت در این رهستا به همراهز نیست. این نوع به همراهزارها از دولت‌ها و مقام‌های مسئول خود به دنبه همراهل مجوز نیستند. اگر یک مغازه بخواهد افتتاح شود، چون پروانه کسب دریافت نموده و یک جای ثابت نیز دارد، قابل مراجعه می‌به همراهشد اما کسب‌وکارهای مجازی مکان مشخصی ندارند و محل مراجعه مستقیم وجود ندارد و به این خاطر، توانایی مقابله به همراه آن‌ها به صورت مستقیم ممکن نیست.
دانشمند تصریح کرد: در این قضایا، مسئله اعتماد عمومی می‌به همراهشد که سعی دارند آن را از طریق تبلیغات و جذب مردم کسب نمایند.

در ایران برخی از این به همراهزارها هستند که واقعاً جنس‌های آن‌ها همان هست که اظهار می‌کنند و قیمت آن هم منصفانه هست اما در کنار آن‌ها به همراهزارهایی هستند که کالاهای غیرمجاز پخش می‌نمایند که به همراهید جلوی این‌گونه کسب‌وکارها گرفته شود.

به نظر بنده فقط اعتماد عمومی پاسخگوی این مسئله نیست. برای مثال، وقتی به همراه یکی از این سایت‌ها تماس گرفته شده و به صورت سیستم به همراهنکی، پولی را پرداخت نمائیم و پیک آن را تا درب منزل بیاورد، اگر جنس تحویل داده شده کالای درخوهستی نبوده و کیفیت تبلیغ شده را نداشته به همراهشد، نمی‌توان در این صورت کاری انجام داد مغازه‌ای هم وجود ندارد که به آن مراجعه کرد. از آن طرف افراد هم برای هزینه کمی که در این رهستا خرج کرده‌اند، وقت و هزینه خود را صرف وکیل و دادگاه نمی‌کنند.

وی به همراه بیان راهکاری برای مقابله به همراه این موضوع ادامه داد: بنده تصور می‌کنم تنها جایی که می‌تواند بر این به همراهزارها نظاره‌گر به همراهشد، سازمان ان‌جی‌او(حمایت از مصرف‌کننده) می‌به همراهشد. این سازمان به همراهید تقویت شود، هم از سوی مردم و هم از سوی دولت‌ها. پس از آن، ما به همراهید عضو این سازمان‌ها شویم و اگر مشکلی نیز پیش آمد، سازمان حمایت از مصرف‌کننده از جانبمان وارد شده و از حق ما دفاع می‌نماید. این‌ها به همراهعث می‌شود که از بدعهدی فروشندگان محصولات بی‌کیفیتِ شبکه‌ای جلوگیری شود.

دانشمند در مور اثرات این گونه به همراهزارها بر زندگی نیازمندان و قشر ضعیف جامعه افزود: در شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای نیز محصولاتی تولید می‌شود که به ظاهر ارزان‌تر بوده ولی کیفیت نامطلوب آن‌ها به همراهعث می‌شود که بیماری‌های مختلفی در میان مردم گسترش یابد.

 

ما به تنهایی نمی‌توانیم علیه زیان این شبکه‎ها به تنهایی وارد عمل شویم اما به همراه عضویت در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌توان توسط آن به شکایت خود ادامه داده و به پشتوانه این سازمان مردمی به شکایت ما رسیدگی خواهد شد. بنابراین ما به همراهید مردم را تشویق نمائیم که در این سازمان‌ عضو گردند و این به همراهعث می‌شود که به همراه تخلفات گسترده این شبکه‌ها برخورد شود و از تخلفات آنان نیز کهسته شود.

وی در پایان و در رابطه به همراه برخورد مسئولین به همراه این شبکه‌ها بیان کرد: راه تقابل به همراه این‌گونه تخلفات ممکن نیست زیرا برای مثال، فردی سایتی را ایجاد کرده و از آن طریق شروع به فروش محصولات خود می‌نماید. اگر پلیس فتا سایت را ببندد، به همراه ایجاد سایت دیگر کار خود را دنبه همراهل می‌کند. این راه مقابله به همراه این مفاسد نیست. راه حل آن هست که نظارتی جامع و دقیق اتفاق بیفتد و این نظارت به همراهید زیر نظر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به همراهشد

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم