جنس نوسانات نرخ ارز غیراقتصادی هست

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ الکتریک

معاون اقتصادی رئیس جمهوری جنس نوسانات نرخ ارز را غیراقتصادی خواند و گفت: ریشه های غیراقتصادی نوسانات نرخ ارز دنبه همراهل ملتهب کردن فضا بوده و هستند.

 محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور

 

به گزارش مهدی الکتریک، «محمد نهاوندیان» امروز (سه شنبه) در سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق به همراهزرگانی تهران، افزود: گاهی مطرح می شود که دولت به دنبه همراهل افزایش نرخ ارز هست که این حرف ها بسیار تعجب آور هست.

وی به همراه اشاره به رابطه علی – معلولی نرخ ارز و تورم گفت: برای مقابله به همراه به همراهزار ملتهب ارز، کاری ریشه ای تر از هدف قرار دادن نرخ تورم نیست و دولت در این سالها توانسته هست به همراه وجود نقدینگی، تورم را مهار کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: در شرایطی که دولت اصلی ترین اقدام برای ایجاد آرامش در به همراهزار ارز را در دستور کار خود قرار داده و نرخ تورم به همراهلای ۵۱ درصد را به کمتر از ۲۱ درصد کاهش داده هست، چطور می توانیم بگوئیم دولت عمدا می خواهد نرخ ارز را به همراهلا ببرد؟

نهاوندیان به همراه اشاره به وجود آرامش به همراهزار ارز در سالهای اخیر گفت: در دو سه ماه اخیر نوساناتی در به همراهزار به وجود آمده هست که به همراهید عوامل آن شناسایی شود که آیا این نوسانات اقتصادی، غیراقتصادی، روانی و یا سیاسی هست؟

وی به همراه تاکید بر اینکه دلیل اقتصادی برای این نوسانات وجود ندارد، گفت: جنس این موضوع تابع عواملی هست که تقاضاهای غیرمبه همراهدلاتی را وارد به همراهزار می کند.

نهاوندیان به همراه بیان اینکه به همراهید برای ایجاد آرامش در به همراهزار ارز اقدامات هوشمندانه ای در دستور کار قرار گیرد، افزود: تقاضای سفره به همراهزی به همراهید مدیریت شود؛ آنهایی که برای حفظ قدرت خرید و کسب درآمد از مبه همراهدلات ارزی وارد این به همراهزار می شوند، به همراهید به همراه گزینه های دیگر جذب شوند.

 

وی اعلام کرد: در این زمینه به همراهنک مرکزی و وزارت نفت در این روزها، اوراق مشارکت ارزی خود را عرضه خواهند کرد که به همراهید از این فرصت برای تجهیز منابع و کارهای مولد در نظر بگیریم.

نهاوندیان تاکید کرد: مسایل اقتصادی وقتی صورت سیاسی پیدا می کند، حل آن مشکل تر می شود. معاون اقتصادی رییس جمهوری افزود: جهت گیری کلی این اقتصاد به همراهید درون زایی و برون گرایی و در جهت رونق صادرات به همراهشد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم