جشن برد شاگردان ویسی به همراه هواداران(عکس)

۲۲ دی ۱۳۹۶ الکتریک

هستقلال خوزستان چهارمین پیروزی فصل را امروز برابر پدیده و مثل سه برد
دیگر لیگ هفدهم در ورزشگاه غدیر اهواز تجربه کرد ولی گرفتن این سه امتیاز
برای آنها اهمیت بیشتری داشت چراکه آنها چهار هفته شکست خورده بودند و
شرایط مطلوبی در انتهای جدول نداشتند.

 

شاگردان عبدالله ویسی که در دور رفت پدیده
را در مشهد متوقف کرده بودند، امروز موفق شدند به روند ناکامی خود پایان
دهند و به همراه یک گل حریفشان را شکست دهند تا به همراهزیکنان خوزستانی پس از این برد
به سمت تماشاگران بروند و به همراه آنها جشن پیروزی بگیرند.

 

به همراهزیکنان هستقلال خوزستان پس از غلبه بر
پدیده به همراه تشویق ایسلندی به طرف هوادارانی که در تمام مدت به همراهزی آنها را
حمایت کردند، رفتند و به همراه تماشاگران سلفی گرفتند.

 

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم