تاکید مدیران عامل به همراهنک ملت و شرکت پخش فرآورده های نفتی بر تقویت همکاری ها

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ الکتریک

دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل به همراهنک ملت در این نشست که حسن روستا رییس هیات مدیره، علی رضا لگزایی عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل، مرتضی نجف و بهمن اسکندری معاونان مدیرعامل، مرتضی ترک تبریزی و هادی سپانلو مدیران امور و شهریار خلیلی رییس اداره کل به همراهنکداری شخصی و توسعه محصول این به همراهنک نیز حضور داشتند، به همراهنک ملت و مجموعه وزارت نفت را دو شریک هستراتژیک خواند و اظهار داشت: نگاه به همراهنک به این مجموعه، کمک به تحقق اهداف دولت و وزارت نفت هست و صرفا نگاه سودآوری ندارد.
وی به همراه تاکید بر این نکته که به همراهنک ملت آماده حمایت از پروژه های مجموعه وزارت نفت و به ویژه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به همراه هدف ایفای رسالت اجتماعی و هستراتژیک خود هست، تصریح کرد: همکاری به همراهنک به همراه شرکت پخش، سابقه ای حداقل ۱۵ ساله دارد و یک تعامل دوسویه و برد- برد بین دو مجموعه برقرار هست.
به گفته دکتر بیگدلی، به همراهنک ملت به همراه توجه به داشتن امکانات، زیرساخت ها، کارشناسان متخصص و تجارب ارزنده خود آمادگی دارد تا در ادامه مسیر توسعه شرکت پخش فرآورده های نفتی نیز در خدمت این مجموعه به همراهشد و به همراه تامین سخت افزارها و نرم افزارهای لازم و پشتیبه همراهنی قوی، به اجرایی شدن پروژه های این شرکت کمک کند.
مهندس موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هم در حرفانی به همراه قدردانی از همکاری بیش از ۱۵ ساله به همراهنک ملت به همراه این شرکت، نقش این به همراهنک را در هوشمندسازی توزیع سوخت بسیار پررنگ خواند و اظهار داشت: در این پروژه، به همراهنک ملت بهترین زیرساخت های آی تی را فراهم کرد به گونه ای که در آن برهه، هیچ به همراهنکی نتوانست به همراه به همراهنک ملت رقابت کند.
وی به همراهنک ملت را یک به همراهنک به بلوغ رسیده خواند و افزود: این به همراهنک همیشه به تولید داخلی توجه داشته و در این زمینه، یک به همراهنک خوشنام هست.
مهندس موسوی خواه، پیشنهاد مشارکت در سرمایه گذاری های جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را به به همراهنک ملت ارائه کرد و گفت: یک طرف تمامی بسترهای به همراهنکی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به این به همراهنک برمی گردد و شرکت پخش آماده مشارکت به همراه به همراهنک در پروژه های آتی خود هست.
وی در پاسخ به برخی شائبه ها در زمینه تاخیر در واریز وجوه سوخت جایگاه داران هم اظهار داشت: به همراهنک ملت در وجوه جایگاه داران، حتی یک ریال نیز دخل و تصرف ندارد و هرآنچه رخ داده وفق مقررات به همراهنک مرکزی بوده هست که به همراهنک ها ملزم به رعایت آن هستند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در عین حال تاکید کرد که به همراهید راهکاری برای برون رفت از این وضعیت پیدا کنیم تا امنیت خاطر برای جایگاه داران نیز فراهم شود.
وی در پایان این نشست، از به همراهنک ملت به ویژه دست اندرکاران شعبه مستقل مرکزی به دلیل همکاری مطلوب به همراه این شرکت سپاسگزاری کرد.
مدیرعامل به همراهنک ملت هم در این جلسه دستور داد تا پیشنهادات همکاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بررسی و برای اجرایی شدن آن راهکارهای لازم فراهم شود تا همکاری دو مجموعه، بیش از پیش تقویت شود.
در این نشست، پیشنهادات جدید به همراهنک ملت برای تقویت همکاری های فی مابین نیز به مهندس موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ارائه شد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم