با ۸ عدد از مشخصات الکتریکی تابلو برق آشنا شوید که خیلی مهم هستند.

۱۰ مرداد ۱۳۹۶ الکتریک

در این پست از سایت آموزش تابلو برق و تاسیسات الکتریکی (مهدی الکتریک)

قصد داریم مشخصات الکتریکی تابلو برق را به صورت مختصر بیان کنیم.

پاره ای از مهمترین مشخصات الکتریکی تابلو برق اعم از تابلو برق فشار ضعیف و تابلو برق فشار

قوی  تحت استاندارد IEC به این شرح می باشد.

  1. ولتاژ نامی یا UR این ولتاژ بیشرین ولتاژ موثری است که تابلو برای کار در آن طراحی شده است.این ولتاژ برای سطح فشار متوسط باید از بین مقادیر استاندارد شده ای انتخاب شود که از این بین می توان به ولتاژ های طبق تصویر زیر اشاره کرد.

۲٫ سطح عایقی نامی یا  Rated Insolation Level

به مجموعه مقادیر ولتاژ قابل تحمل در فرکانس نامی و ولتاژ ضربه ای قابل تحمل که

ایستادگی عایقی تابلو برق در مقابل تنش های دی الکتریک را  مشخص می کند سطح عایقی نامی گفته

میشود.

 

ولتاژ قابل تحمل در فرکانس نامی یا Power Frequency Withstand Voltage حداکتر موثر ولتاژ با فرکانس

نامی است که تجهیزات داخل تابلو می تواند برای زمان مشخص که معمولا ۱ دقیقه است تحمل کنند.

به پیک ولتاژ که تجهیزات می توانند در برابر شکل موج ضربه با مشخصات تعیین شده ۱٫۰۲۵۰ میکرو ثانیه در

استاندارد تحمل کنند ولتاژ ضربه قابل تحمل یا lightning impulse withstand voltage ‘tji ld a,n.

۳٫فرکانس نامی یا Rated Frequency که در ایران برابر ۵۰ هرتز انتخاب می شود.

۴٫ جریان نامی یا Rated normal current

به بیشترین مقدار موثر جریان که یک مدار به صورت دائمی و تحت شرایط استاندارد می تواند از خود عبور دهد

جریان نامی گفته می شود.

جریان نامی در تابلو برق

جریان نامی

۵٫جریان نامی ایستادگی کوتاه مدت تابلو برق یا  Rated short time withstand current 

این مشضخه جریان موثری  است که یک مدار می تواند برای یک بازه زمانی کوتاه و تحت شرایط ذکر شده در

استاندارد تحمل کند.

۶٫ جریان نامی ایستادگی پیک تابلو برق یا Rated peak withstand current

 مقدار پیک جریانی است که مدار تابلو  قدرت و فرمان در برابر آن و

تحت شرایط مشخص شده برای استفاده ایستادگی کنند این مقدار برای فرکانس ۵۰ هرتز باید ۲٫۵ برابر جریان

نامی ایستادگی کوتاه مدت باشد.

 

۷٫ زمان نامی اتصال کوتاه

این مشخصه مدت زمانی است که مدار تابلو برق می تواند جریان نامی ایستادگی کوتاه مدت را در شرایط

استادندارد تحمل کند.

معمولا این زمان برابر با  ۱ ثانیه در نظر گرفته می شود.این زمان در بخش ۵ آورده شده است.

 

۸٫  ولتاژ نامی تجهیزات جانبی تابلو برق یا auxiliary circuits voltage

 این ولتاژ,ولتاژی است که تجهیزات جانبی تابلو مانند مدارات کنترل برای کار درآن طراحی

شده است.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم