اینستاگرام برفی حسین مهری به همراه همکارانش

۲۸ دی ۱۳۹۶ الکتریک

حسین مهری به همراهزیگر جوان کشورمان، به همراه انتشار تصویری از خود به اتفاق همکارانش در اینستاگرام، شادی خود را از به همراهرش برف امروز ابراز کرد.

حسین مهری به همراهزیگر جوان و محبوب کشور، به همراه انتشار پستی اینستاگرامی به همراهرش برف امروز را به همراه همکارانش به شادی پرداخت.

صبح امروز پس از مدتها، به همراهرش برفی زیبه همراه، نفس آلوده تهران را تازه و صحنه‌های فوق‌العاده‌ای را خلق کرد. به همراه اینکه به همراهرش برف در ساعات اولیه روز شروع شد اما به همراهز هم این موضوع مانعی برای ابراز شوق و شادی مردم از این نعمت الهی نشد. چه عکسهای سلفی و دسته جمعی که در این روز ثبت شد.

حسین مهری نیز به همین مناسبت به اتفاق همکاران خود  به خیابه همراهن آمد و به همراه ثبت عکسی دسته جمعی، خاطره این برف زیبه همراه را ماندگار کرد.

اینستاگرام برفی حسین مهری به همراه همکارانش 

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم