“افشانی”از برنامه سایر کاندیداها هستفاده کند

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ الکتریک

محمود میرلوحی  به همراه اشاره به انتخاب افشانی به عنوان شهردار تهران گفت: افشانی برنامه ای را برای اداره شهر ارائه کرد اما انتظار می رود ازبرنامه چهار کاندیدای دیگر نیز به عنوان سرمایه هستفاده کند.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد: سه معاون شهرداری که کاندیدا بودند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی به همراه بیان اینکه اعضای شورای شهر همواره به مسئله محله محوری و آمایش منطقه‌ای توجه ویژه‌ای داشتند، افزود: اولویت های مدیریت شهری مشخص هست و به همراهید برای ادامه راه برنامه ریزی کرد مثلا در حوزه حمل ونقل، توسعه خطوط به ویژه مترو را در دستور کار قرار دادیم تا سهم مترو در جابجایی مسافران به ۳۰درصد برسد و همچنین در مورد خدمات شهری و… نیز سیهست ها مشخص هست.

میرلوحی به همراه بیان اینکه پاکدستی، شفافیت، صرفه جویی، چابک سازی سازمانی، ارتقای سطح دانش و تحصیلات و مهارت کارکنان جز اولویت ها و مصوبه همراهت شورا هست که امیدواریم به همراه هستقرار شهردار جدید این اقدامات سرعت بیشتری به خود بگیرد، افزود: در این هشت ماه موفقیت و پیشرفت‌های خوبی داشتیم و امیدواریم شهردار منتخب به همراه سرعت بیشتر این موارد را طی کند.

وی به همراه بیان اینکه افشانی اصلاح طلبی هست که پاکدستی اش در این ۲۰سال ثابت شده و در حوزه اجرایی دارای سبک و نظر هست، افزود: افشانی رزومه خوبی در سازمانهای مختلف داشته و دارای انضبه همراهط و هستاندارد خاصی در کار هست و امید هست آثار خوبی از وی در شهر شاهد به همراهشیم ، به عنوان مثال در حال حاضر در هشرداری به همراه ۵۲ هزار میلیارد بدهی روبرو هستیم که هر ساله نیز این رقم افزایش می‌یابد که به همراهید این مسئله مدیریت و مهندسی شود وگرنه این بدهی ظرف مدتی چند برابر می شود یا ۳۶هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه های نیمه تمام نیاز داریم یعنی تا سه سال دیگر عملا در برنامه‌ها و زمین‌ قبلی‌ها به همراهزی می‌کنیم و تا این پروژه ها را به سامان نرسانیم، نمی‌توانیم کار جدیدی را انجام دهیم و این مهندسی میخواهد که افشانی قول داد پروژه ها را اولویت بندی و هستاندارسازی کند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم